Kardiologia

Echo serca. Ultradźwięki są to fale sprężyste o częstotliwościach niesłyszalnych dla człowieka.

Echo serca. Ultradźwięki są to fale sprężyste o częstotliwościach niesłyszalnych dla człowieka.

W naturze ultradźwięki z małymi częstotliwościami emitują i odbierają niektóre zwierzęta np. nietoperze czy delfiny. Dla nas ultradźwięki wytwarzane są sztucznie. Wykorzystuje się je do celów praktycznych – mają szerokie zastosowanie w technice, przemyśle i medycynie. Niestety szerokie możliwości ich zastosowania np. w urządzeniach użytku powszechnego stwarza wysokie ryzyko zagrożenia dla zdrowia człowieka. Człowiek narażony jest na fale ultradźwiękowe w czasie zastosowań medycznych głównie podczas leczenia i zabiegów chirurgicznych. Ryzyko zagrożenia zdrowia człowieka skłania naukowców do podejmowania kroków badawczych nad działaniem i szkodliwymi skutkami oddziaływania ultradźwięków.

Echo serca. Fale ultradźwiękowe wykorzystuje się biernie w diagnostyce medycznej jak i czynnie w terapii medycznej.

Informacje o strukturze i czynnościach ruchowych danego narządu uzyskać można poprzez odbicie wiązki tych fal (powstaje tzw. efekt echa) od różniących się właściwościami struktur tkankowych lub od ruchomych części badanego obiektu. Stosunek energii fali pochłoniętej do odbitej umożliwia pozyskanie wielu cennych informacji o tkankach zdrowych wobec zmienionych patologicznie. W większości medycznych zastosowań diagnostycznych stosuje się ultradźwięki od 0,3 do 15 MHz, wyjątkiem są tutaj badania okulistyczne w których częstotliwość dochodzi aż do 30 MHz. Ultradźwięki wykorzystywane są głównie w fizjoterapii a pobudzając regenerację tkanek, przyspieszają gojenie się ran. Coraz częściej stosuje się je w zabiegach zwanych sonoforezą – polegających na wprowadzeniu leków przez skórę za pomocą energii ultradźwiękowej. Są narzędziem chirurgicznym służącym do niszczenia i cięcia tkanek, przydatne są także do rozkruszania kamieni nerkowych oraz w terapii nowotworowej.

W badaniu echo serca fale ultradźwiękowe wykorzystywane są do zbadania struktur serca. Ruch struktury serca ultradźwiękowo został zarejestrowany po raz pierwszy w 1954 roku. Udoskonalanie aparatów ultrasonograficznych trwa nieprzerwalnie. Badanie echo serca to zarówno badanie obrazowe pozwalające oglądnąć serce jak również jest podstawowym narzędziem diagnostyki kardiologicznej umożliwiającym ocenę funkcji hemodynamicznych serca. Poznanie pracy serca jego poszczególnych elementów pozwala prawidłowo interpretować wyniki badania echokardiograficznego i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Istotna jest tu wiedza i doświadczenie lekarza-kardiologa.

Echo serca. Jego odmiany. Wyróżnia się kilka odmian echo serca:

Echokardiografia przezklatkowa – jedno, dwu lub trójwymiarowa umożliwia otrzymanie przestrzennego wyglądu serca, a opcja dopplerowska dodaje nam informacji o przepływie krwi w mięśniu sercowym.

Echo przezprzełykowe – wprowadzona do przełyku specjalistyczna sonda wyklucza lub potwierdza zapalenie wsierdzia czy obecność skrzepliny występującej przy sztucznych zastawkach.

Echo serca obciążeniowe – jest modyfikacją podstawowej wersji echa serca, ocenia pracę narządu podczas wysiłku.

Echokardiografia śródoperacyjna –wykonuje się w czasie koronarografii lub zabiegu kardiochirurgicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *