Rehabilitacja

Kursy dla fizjoterapeutów poszerzają wiedzę i horyzonty

Kursy dla fizjoterapeutów poszerzają wiedzę i horyzonty

Fizjoterapia jest jedną z oficjalnych dziedzin medycyny. Zajmuje się leczeniem, przede wszystkim narządu ruchu, wykorzystując szereg czynników fizycznych, takich jak: dotyk rąk, ciepło i zimno, pole magnetyczne, światło, wodę czy ruch. Każdy z tych elementów oddziałuje na ciało ludzkie w trochę inny sposób a pozytywny efekt najczęściej jest wynikiem sumy energii jaka oddziałuje na organizm. Zabiegi fizjoterapeutyczne mają na celu rozwijanie, utrzymywanie oraz przywracanie możliwie najlepszej sprawności ruchowej. Stosuje się je najczęściej u osób, których narząd ruchu czy cały układ ruchu zostaje zagrożony toczącym się procesem starzenia, ale też urazami, chorobami, bólem, zaburzeniami, warunkami środowiska.

Czy fizjoterapia a rehabilitacja oznacza to samo?

Rehabilitacja jest terminem o znacznie szerszym zasięgu, popularnie kojarzącym się z procesem dochodzenia do zdrowia bez względu na przyczynę niedomagań. W rozumieniu profesjonalnym rehabilitacja jest zbiorem działań wdrażanych w celu umożliwienia pacjentowi powrotu do zdrowia w obszarze fizycznym, psychicznym oraz społecznym. Fizjoterapia natomiast polega na dostarczaniu pacjentowi zewnętrznych bodźców, które wywołują określoną reakcję i poprawiają stan zdrowia pacjenta. Jest to praca z ciałem pacjenta w celu poprawy funkcjonowania jego organizmu. Jednak dzięki temu, że zabiegi fizjoterapeutyczne bardzo często lecząc usuwają ból, ich działanie ma znacznie szerszy kontekst niż prosty szablon akcja: reakcja.

Kim jest fizjoterapeuta?

Zgodnie z ustawą fizjoterapeuta musi ukończyć studia wyższe: licencjackie i magisterskie, chociaż na rynku pracy funkcjonują również technicy fizjoterapii, którzy ukończyli studium fizjoterapii. Mogą oni jednak bez przeszkód kontynuować kształcenie wykorzystując choćby kursy dla fizjoterapeutów.
Zarówno studia jak i organizowane komercyjnie kursy dla fizjoterapeutów umożliwiają w późniejszej pracy z pacjentem wykonanie poprawnej diagnostyki funkcjonalnej i leczenia. Zabiegi przez nich stosowane będą zapobiegać deformacjom, zmianom zwyrodnieniowym czy niwelować ból. Studia pomagają stworzyć przyszłemu fizjoterapeucie bazę wiedzy na temat mechaniki i fizjologii ruchu jednak większość z nich nieustannie się dokształca poprzez szkolenia, studia podyplomowe czy kursy dla fizjoterapeutów. Fizjoterapia to nauka rozwojowa wciąż poszerzająca zakres stosowanych metod fizjoterapii, to dziedzina medycyny poszukująca nowych rozwiązań zarówno w praktyce jak i w teorii.

Czym zajmuje się fizjoterapeuta?

Fizjoterapia ma wiele specjalności skupiających się zarówno na metodach i technikach działania jak i na obszarach oddziaływania. Fizjoterapeuta może samodzielnie pracować z pacjentem lub być tylko częścią złożonego procesu rehabilitacji. Może pracować w obszarach:
• rehabilitacji medycznej
• rehabilitacji ruchowej
• rehabilitacji psychomedycznej
• fizjoterapii gerontologicznej
• fizjoterapii w medycynie uzdrowiskowej
• fizjoterapii w sporcie i odnowie biologicznej
• hipoterapii
• terapii zajęciowej
• terapii manualnej
• arteterapii
• balneologii
• masażu

Fizjoterapeuta znajdzie dla siebie przestrzeń do działania leczniczego w kosmetologii, pielęgnacji zdrowia, profilaktyce, sporcie, dietetyce, promocji a nawet turystyce.

Najpopularniejsze zabiegi fizjoterapii

Wciąż poszerzające się techniki i metody zabiegów fizjoterapeutycznych motywują do poszerzania wiedzy. Kursy dla fizjoterapeutów zawierają często najbardziej innowacyjne sposoby uśmierzania bólu i leczenia. Jednak najczęściej gabinety fizjoterapii odwiedzają pacjenci oczekujący ściśle określonych zabiegów, będą to:
lecznicze masaże: klasyczny, wibracyjny, podwodny
hydroterapia: leczenie wodą
krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa – działanie zimnego powietrza lub pary azotu
kinezyterapia- rehabilitacja ruchowa
ciepłoterapia – leczenie ciepłym powietrzem
balneoterapia – przy zastosowaniu naturalnych surowców leczniczych
światłoterapia – działanie promieni podczerwonych, widzialnych oraz ultrafioletowych
elektroterapia – miejscowe działanie prądu stałego lub impulsowego
magnetoterapia – działanie pola magnetycznego
ultrasonografia – działanie ultradźwięków
laseroterapia – działanie wiązki promieni lasera
aerozoloterapia – wdychanie substancji leczniczych
terapia manualna poprzez uciskanie

Korzyści z fizjoterapii

Fizjoterapeuta może związać się z miejscem pracy na zasadach stosunku pracy, ale może też wykonywać ten zawód jako działalność gospodarczą. Może leczyć, zapobiegać, ale też kształtować, jak choćby pracując jako fizjoterapeuta sportowy. Ci najlepsi zyskują popularność a ich nazwisko przekazywane jest z ust do ust. To dlatego kursy dla fizjoterapeutów od kilku już lat cieszą się ogromnym powodzeniem stanowiąc przepustkę do intensywnej pracy, ale też lepszych zarobków.
Dla pacjenta usługa fizjoterapii jest często nieocenioną pomocą. W dzisiejszym stylu życia coraz więcej czasu każdy z nas spędza w pozycji siedzącej. Wszelkiego rodzaju skrzywienia kręgosłupa u dorosłych i dzieci to już codzienność. Dodając do tego urazy i choroby, fizjoterapeuci jeszcze długo będą mieli ręce pełne „roboty”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *