Zdrowie

Odszkodowanie za wypadek na rowerze

Rowerzyści poruszający się po jezdni są szczególnie narażeni na wypadki z udziałem samochodów osobowych. Średnio, każdego roku poszkodowanych w takich wypadkach jest ok. 4 tysięcy osób. W takich sytuacjach często rodzi się pytanie, czy rowerzyście przysługuje odszkodowanie za wypadek na rowerze. Wiele zależy od okoliczności zdarzenia, a także od firmy ubezpieczeniowej. W tym miejscu postaramy się szerzej omówić to zagadnienia.

Rowerzysta chroniony podobnie jak pieszy

Rowerzysta jadący regulaminowo na jezdni jest objęty taką samą ochroną, co pieszy znajdujący się na pasach. To kierowcy są zobligowani do szczególnego zachowania ostrożności, a w razie kolizji lub wypadku, to kierowca samochodu znajduje się w trudniejszej sytuacji. Jego zadaniem będzie wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności za wypadek, ponieważ zawinił kierowca. W postępowaniu liczą się nagrania z wideo rejestratora oraz monitoringu ulicznego, a także zeznania świadków.

Jakie odszkodowanie po wypadku przysługuje rowerzyście?

Przede wszystkim, odszkodowanie zdrowotne za poniesiony uszczerbek na zdrowiu. Wysokość odszkodowania zależy od obrażeń poniesionych podczas zdarzenia. Ponadto, odszkodowanie powypadkowe obejmuje także wszelkie straty finansowe: uszkodzenie lub zniszczenie roweru, odzieży, telefonu komórkowego oraz innych przedmiotów znajdujących się przy rowerzyście w momencie wypadku. Odszkodowanie po wypadku obejmuje również koszty leczenia oraz rehabilitacji. W razie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, prawo do odszkodowania przysługuje najbliższym.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Rowerzysta nie może jednak liczyć na odszkodowania powypadkowe, jeśli zderzenie szkodowe powstało na skutek bezspornej winy samego rowerzysty. O jakich okolicznościach mowa? Przede wszystkim chodzi o niedostosowanie się do ruchu drogowego: wymuszenie pierwszeństwa, wjechanie pod koła samochodu, poruszanie się bez należytego oświetlenia oraz odblasków, a także jazda środkiem jezdni poza terenem zabudowanym. Gdy kierowca udowodni winę rowerzysty, nie tylko nie otrzyma on odszkodowania, ale może być również pociągnięty do odpowiedzialności i zmuszony do zapłacenia zadośćuczynienia za wyrządzone straty. Rowerzysta może również zostać surowo ukarany grzywną lub karą ograniczenia wolności za jazdę pod wpływem alkoholu.

W jakiej sytuacji odszkodowanie powypadkowe będzie mniejsze?

Wyróżniamy jeszcze jeden scenariusz, którym jest współodpowiedzialność za zdarzenie. Wina kierowcy jest bezsporna, jednak postępowanie wykazało, że rowerzysta przyczynił się do kolizji lub do poniesienia obrażeń ciała. Przykładowo: znajdował się pod wpływem alkoholu, poruszał się bez kasku, jechał brawurowo i nie dostosował się do obowiązujących warunków pogodowych.

To jednak nie wszystko, ubezpieczyciel może również bardzo dokładnie sprawdzić stan techniczny roweru. Niesprawne lub ledwo działające hamulce czy brak oświetlenia to popularne czynniki, które mogą zaważyć na tym, że odszkodowanie komunikacyjne będzie niższe. Dlatego też, rowerzyści poruszający się po jezdni powinni być pewni, że dysponują sprawnym technicznie rowerem, posiadają wymagane oświetlenie, a także elementy odblaskowe. Na rowerzyście spoczywa także obowiązek stosowania kasku ochronnego. Niskie odszkodowania Warszawa bardzo często są skutkiem niedopatrzenia oraz nieznajomości przepisów po stronie rowerzysty.

Co robić w przypadku niskiego odszkodowania?

Załóżmy, że odszkodowanie powypadkowe jest wyjątkowo niskie, pomimo, że postępowanie nie wykazało winy po stronie rowerzysty. Co zrobić w takiej sytuacji? Warto skorzystać z usług firm, które zajmują się reprezentowaniem interesów osoby poszkodowanej. Lepsza znajomość prawa pozwala skutecznie walczyć z nieuczciwym ubezpieczycielem i uzyskać wyższe zadośćuczynienie dla poszkodowanego rowerzysty. To popularny sposób na optymalne odszkodowanie Warszawa w sytuacji, gdy pomimo braku naszej winy, ubezpieczyciel oferuje nieproporcjonalnie niskie kwoty.