Psycholog warszawa. Kto to jest?

Psycholog warszawa. Kto to jest?

Psycholog, używając różne metody m.in.: rozmowę, wywiad, obserwację, testy, ankiety, grupuje informacje o człowieku. By lepiej poznać i zrozumieć człowieka, musi poznać jego osobowość, poziom intelektualny, zainteresowania, postawy życiowe i uzdolnienia. Zebrane informacje psycholog interpretuje według powszechnych koncepcji i teorii psychologicznych, zalecając odpowiednie postępowanie. Może to być porada lub psychoterapia.

Psycholog Warszawa. Jakie są specjalizacje psychologiczne? Zawód psychologa opiera się na pięciu specjalizacjach. Wyróżniamy:

– psychologa klinicznego – zajmuje się trapią zaburzeń dzieci jak i dorosłych. „Wgłębia” się w ich rozwój umysłowo-emocjonalny, społeczny, porusza temat zaburzeń osobowości. Nawiązuje współpracę z psychiatrami w zakresie diagnozy nerwic i chorób psychicznych.

– psycholog społeczny – sprawdza wpływ innych ludzi oraz wydarzeń społecznych na zachowania człowieka, ponadto analizuje problematykę kształtowania postaw, relacji międzyludzkich, często nawiązuje współpracę z socjologami.

– psycholog wychowawczy – zajmuje się diagnozowaniem dzieci i młodzieży pod względem poziomu rozwoju umysłowo-emocjonalnego, społecznego, zwraca uwagę na zaburzenia mowy, problemy z pisaniem i czytaniem, dodatkowo bada gotowość do rozpoczęcia nauki szkolnej. Może prowadzi

zajęcia wyrównawcze dla dzieci, wydawać orzeczenia o kształceniu specjalnym, indywidualnym, może również podjąć problematykę przestępczości nieletnich.

– psycholog pracy – bada zagadnienia z terminologii przystosowania człowieka do pracy, wyboru zawodu, możliwości przekwalifikowania się, ponadto dostosowuje stanowiska pracy do możliwości psychofizycznych pracownika, zajmuje się m.in.: szkoleniem kadry kierowniczej, tematyką reklamy i marketingu.

– psychoterapeuta – służy pomocą osobom z problemami i zaburzeniami zachowań.

Psycholog Warszawa. Gdzie psycholog udziela pomocy? Psycholog udziela rad i służy pomocą m.in.: w Poradni Psychologicznej. Zajmuje się tutaj problemami zaburzeń lękowych (pomaga się wyjść z fobii społecznej, zaburzeń lękowych), zaburzeń depresyjnych, zaburzeń nastroju, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości, odżywiania oraz zaburzeń somatyzacyjnych i hipochondrycznych. Pomaga rozwiązywać problemy PTSD (zespołu stresu pourazowego), problemy z samoakceptacją i niskim poczuciem własnej wartości, relacji z innymi oraz kryzys emocjonalny w życiu osobistym i zawodowym. Można zgłosić się do niego, jeśli dokucza stres, lęk, bolesne doświadczenia życiowe, np. śmierć bliskiej osoby, zdrada, utrata pracy, zawód miłosny.

Psycholog Warszawa. Gdzie szukać pomocy?

W rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych pomoc niesie m.in.: Warszawskie Centrum Psychologiczne. Jest miejscem, gdzie przy w pełnej dyskrecji, w zrozumieniu i życzliwości pomaga się dzieciom, młodzieży i dorosłym z powodu nieudanych związków, trudnych relacji z rówieśnikami, rodziców z dziećmi, jeśli doskwiera samotność czy zaburzenia odżywiania. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *