Świadczenie pielęgnacyjne. Komu przysługuje i jak je uzyskać? 

Jeśli ktoś z Twoich bliskich uległ wypadkowy lub choruje przewlekle z pewnością wymaga całodobowej opieki. Takie życiowe sytuacje są często wyzwaniem dla całego otoczenia. Jeśli zdecydujesz się na to, aby samodzielnie zająć się taką osobą, z pewnością ciężko będzie Ci pogodzić to z pracą zawodową. Jak w takiej sytuacji zdobyć środki na życie? Czy możesz liczyć na jakąś formę wsparcia i pomocy? W takich okolicznościach przysługuje Ci świadczenie pielęgnacyjne. Jednak, aby je otrzymać, musisz spełnić kilka warunków.

Czy legitymowanie się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności to jedyny sposób, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Przepisy mówią o tym, że osoba, która ma pobierać świadczenie pielęgnacyjne musi opiekować się chorym z orzeczoną niepełnosprawnością lub takim, którego stan zdrowia wymaga stałej opieki. Z uwagi na to, że stosuje się różne klasyfikacje warto złożyć wniosek niezależnie od tego, jak wygląda orzecznictwo. Największe szanse mają oczywiście osoby podejmujące się pomocy chorym z orzeczeniem o znacznym stopniu, ale w szczególnych przypadkach może zostać uwzględniona dokumentacja medyczna poparta argumentacją.

Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego zależy nie tylko od stanu chorego. Równie ważne jest to, kto o nie wnioskuje. W celu sprawowania opieki mogą o nie wystąpić:

  • matka lub ojciec;
  • prawny opiekun dziecka;
  • osoba uznana za rodzinę zastępczą.

Ważne jest także to, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 18. rokiem życia lub w trakcie nauki w szkole wyższej, jednak nie później niż do 25. roku życia.

Co jest potrzebne do złożenia wniosku dotyczącego przyznania świadczenia pielęgnacyjnego?

Ważne jest to, że świadczenie przysługuje opiekunom niezależnie od dochodu osiąganego przez rodzinę pozostająca w jednym gospodarstwie domowym. Jednak osoba, która je pobiera nie może jednocześnie podejmować żadnej pracy zarobkowej. Dotyczy to zarówno pobierania wynagrodzenia, jak i ustalonego prawa do emerytury, renty lub innych świadczeń bądź zasiłków. Zgodnie z tym w okresie pobierania świadczenia nie można mieć żadnego stałego zatrudnienia lub innej pracy przynoszącej dochód.

Jak można ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, jeśli spełnia się wszystkie kryteria? Najpierw trzeba wypełnić odpowiedni wniosek. Ważne jest, aby dokładnie wypisać wszelkie wymagane pola, bo od tego zależy czy zostanie on rozpatrzony poprawnie. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego składa się w urzędzie gminy lub miasta. O tym, jaka to będzie instytucja decyduje miejsce zamieszkania. Do wniosku trzeba dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia oraz orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Mimo że same formalności nie są zbyt angażujące, to jednak można popełnić w nich błąd, który zaważy na tym, czy wnioskujący otrzyma świadczenie. Dlatego, jeśli nie jest się pewnym jak to zrobić lepiej skorzystać z pomocy organizacji takich jak świadczenie pielęgnacyjne. Wtedy ma się gwarancję, że przy spełnieniu wszystkich warunków wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Co jeszcze jest ważne w ubieganiu się o świadczenie pielęgnacyjne?

Mimo jasnych zasad udzielania tej formy wsparcia trzeba liczyć się z tym, że każdy wniosek jest wnikliwie weryfikowany. Jedną z kwestii którą trzeba udowodnić jest uzasadnienie konieczności stałego współudziału w opiece nad niepełnosprawnym dzieckiem. Ubieganie się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, jeśli zostaje rozpatrzone pozytywnie, zostaje przyznane na czas nieokreślony.