Zdrowie

Interna Szczeklika 2021 – aktualizacja niezbędnej wiedzy medycznej

Czasami może być trudno określić, która specjalizacja lekarska najlepiej odpowiada różnym potrzebom zdrowotnym. Istnieje ponad 120 specjalności i podspecjalizacji medycznych. Często to zamieszanie koncentruje się wokół zakresu specjalizacji lekarza interny – medycyny wewnętrznej. Chociaż istnieją pewne podobieństwa, istnieją też pewne znaczące różnice między medycyną wewnętrzną a innymi specjalnościami. Najpierw przyjrzyjmy się niektórym z najczęściej zadawanych pytań dotyczących medycyny wewnętrznej, które dokładnie i szeroko opisuje Interna Szczeklika 2021.

Co to jest medycyna wewnętrzna, którą opisuje Interna Szczeklika 2021?

Według American College of Physicians medycyna wewnętrzna to nauka, która reprezentuje to, co najlepsze z obu światów. Specjalność łączy badanie analityczne nauk laboratoryjnych ze spersonalizowanym, współczującym podejściem do medycyny dorosłych. Ta wiedza umożliwia lekarzom leczenie zarówno powszechnych chorób, jak i złożonych schorzeń. Specjalizują się również w leczeniu długotrwałych chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca typu 2 i choroby serca.

Lekarze specjalizujący się w chorobach wewnętrznych nazywani są internistami lub internistami ogólnymi. Specjaliści od chorób wewnętrznych przyglądają się również, jak wszystkie układy w ciele współpracują ze sobą jako całość, ponieważ problem w jednym obszarze może powodować komplikacje w innym. Wiele informacji opartych na badaniach i praktyce opisuje ciągle odnawiana i aktualizowana pozycja „Interna Szczeklika 2021”, której najnowsze wydanie jest dostępne w polskich księgarniach.

Nazwa “interna” określające medycynę wewnętrzną pochodzi od niemieckiego słowa innere medizin. W XIX wieku niemieccy lekarze włączali do swoich planów leczenia wiedzę z zakresu bakteriologii (badanie bakterii), fizjologii (badanie funkcjonowania organizmu) i patologii (badanie chorób). Lekarze odkryli, że im lepiej rozumieli te tematy, tym lepiej byli przygotowani do pomocy swoim pacjentom.

Nazywano ich lekarzami chorób wewnętrznych lub internistami, ponieważ skupiali się na chorobach „wewnętrznych” zamiast na zewnętrznych przejawach tych chorób.

Kiedy i komu przyda się Interna Szczeklika 2021

Aby zostać internistą, należy ukończyć sześcioletnie studia medyczne. Są to studia jednolite, czyli nie dzielą się, jak większość innych, na studia pierwszego stopnia, po których uzyskuje się tytuł licencjata i studia drugiego stopnia. W trakcie studiów należy zdobyć mnóstwo wiedzy dotyczącej przyszłego zawodu i jego elementów. Spośród wielu podręczników, które opisują szczegółowo jednostki chorobowe i sposoby ich leczenia, pozycja, która jest absolutnie obowiązkowa, to „Interna Szczeklika 2021”. Pozwala ona nie tylko zdobyć, ale w miarę rozwoju ciągle aktualizować swoją wiedzę. Jest to szczególnie istotne dla tych studentów medycyny, którzy jako swoją specjalność obiorą medycynę wewnętrzną.

W trakcie specjalizacji i stażu lekarz może praktykować lub zdecydować się na dalszą specjalizację w podspecjalizacji, takiej jak choroby zakaźne lub cukrzyca.

Jakie choroby opisuje Interna Szczeklika 2021

Spośród wielu chorób, które Interna Szczeklika 2021 szczegółowo opisuje, znajduję się wytyczne dotyczące leczenia między innymi:

 • Cukrzyca,
 • Wysoki cholesterol
 • Wysokie ciśnienie krwi
 • Infekcje zatok
 • Alergie
 • Sarkoidoza
  Choroby jąder
 • Choroby jajników
 • Astma
 • Covid-19

Opisane są w niej również badania, takie jak:

 • Badania gęstości kości
 • Echokardiogramy
 • Monitorowanie Holterem (monitorowanie rytmu serca)
 • Test wysiłkowy
 • Badania z wykorzystaniem ultradźwięków
 • Szczepienia
 • Coroczne przeglądy zdrowotne dla aktywnych zawodowo kobiet i mężczyzn

Czasami lekarze rodzinni leczą dzieci. Według American College of Physicians, 10-15 procent pacjentów medycyny rodzinnej to dzieci. Lekarze rodzinni mogą również zobaczyć „nastolatków” lub osoby we wczesnym okresie dojrzewania. Lekarze chorób wewnętrznych zazwyczaj leczą wyłącznie osoby dorosłe. Jednak w niektórych gabinetach medycyny wewnętrznej są lekarze, którzy są lekarzami rodzinnymi.

Wszystkie szkolenia z zakresu chorób wewnętrznych muszą odbywać się zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i stacjonarnych. Interniści mają też bogate wykształcenie w każdej z podspecjalizacji chorób wewnętrznych — do których zalicza się endokrynologia, reumatologia, neurologia oraz choroby zakaźne.