Kardiolog Warszawa

Kardiolog Warszawa. Telerehabilitacja kardiologiczna hybrydowa to nowoczesna efektywna,

bezpieczna i dobrze akceptowana przez chorych forma realizowania rehabilitacji. Możliwość przeniesienia rehabilitacji kardiologicznej do domu zwiększa dostępność programów rehabilitacyjnych. To nowy system aplikacji mobilnej nie jest jeszcze w Polsce popularny. A szkoda, gdyż dzięki niemu tak jak mówi prof. Ryszard Piotrowicz, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, kierownik Kliniki Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie- więcej pacjentów można otoczyć opieką niż w sposób tradycyjny. Telerehabilitacja kardiologiczna jest szansą dla pacjentów z mniejszych miejscowości. W systemie kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej uczestniczy personel medyczny, tj. lekarze, fizjoterapeuci, pielęgniarki, psycholog, dietetyk i sekretarka medyczna. Wykorzystując odpowiednią aparaturę możliwe jest zdalne monitorowanie parametrów życiowych pacjenta (EKG, ciśnienia tętniczego, masy ciała) oraz objawów choroby. Dane przesyła się przez sieć telefonii komórkowej lub Internetu do Centrum Monitorującego, wyposażonego w platformę telemedyczną ze specjalnym oprogramowaniem komputerowym zbierającym i analizującym przesyłane dane, jednocześnie je drukując i archiwizując.

Kardiolog Warszawa. Kto się kwalifikuje do telerehabilitacji kardiologicznej?

Na kardiologiczną telerehabilitację hybrydową kieruje się pacjentów stabilnych ze schorzeniami układu krążenia, np. po przebytych zespołach wieńcowych, zawałach serca, po angioplastyce naczyńwieńcowych, po zabiegach kardiochirurgicznych, po implantacji urządzeń terapeutycznych np. defibrylatora oraz chorych z niewydolnością serca. Ów aplikacja mobilna umożliwia odczytywanie i przesyłanie z urządzeń pomiarowych danych do systemu centralnego, wykonanie pomiaru EKG na żądanie, ma możliwość podglądania statystyk z wykonanych treningów oraz przypomina dźwiękowo np. o treningu.

Kardiolog Warszawa. Gdzie jest dostępna telerehabilitacja kardiologiczna?

Pionierskim ośrodkiem, który opracował i wdrożył nowy model kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej jest Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Liczne badania przeprowadzone przez ośrodek udowodnił efektywność i bezpieczeństwo tej procedury. Jej korzystny wpływ na jakość życia pacjentów doprowadził do wzrostu zainteresowania tą metodą szerzy chorych. Badania prowadzone były na chorych z wysokim ryzykiem z niewydolnością serca w tym chorych z implantowanymi urządzeniami terapeutycznymi. Rola Instytutu Kardiologii w zakresie prowadzenia telerehabilitacji hybrydowej została zauważona na świecie, nagrodzono go licznymi wyróżnieniami np. na kongresie EuroPRevent ESC w Dublinie w 2012 r. Podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Rzymie w 2016 r. Instytut Kardiologii uznano za europejskiego lidera z zakresu telerehabilitacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *